Multi - zabawka kreująca empatię
Bliskie spotkania to interaktywny obrus, którego wzór wykonany jest sitodrukiem z farby przewodzącej prąd. Zabawa polega na domykaniu przepływu prądu przy użyciu metalowych kulek i komponowaniu prostych melodii.